“นิทรรศการศิลปคณาจารย์” Exposition Project Faculty Arts 2017

“นิทรรศการศิลปคณาจารย์ Exposition Project Faculty Arts 2017” ณ หอศิลป์ศรีวิชัย พร้อมทั้งรับชมภาพเขียนที่นำมาจัดแสดง ซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 18- 31 สิงหาคม 2560